H MEDFOTOMEMEMENEIWU

FME

KINVertrek

 

 

 

 

 

 

 


 

NIEUWS VANUIT DE PAROCHIE

 

 

 

 •  

 •  

 •  

  MEDEDELINGEN 22 & 23 OKTOBER

  Maandag 24 oktober keert kapelaan Tesfay na zijn verblijf in Ethiopië weer terug op de pastorie in Edam. Wij heten hem nu al van harte welkom.

 •  

  Op woensdag 26 oktober is er ’s morgens om 10.30 uur in de Meermin een Woord en Communieviering waarbij Hélène Smits voorgaat.

  U wordt van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn.

 •  

  Woensdagmiddag 26 oktober om 14.00 uur is er in de Burghwall weer een gezellige middag voor onze senioren waarbij u lekker kunt bijpraten of leuke spelletjes kunt doen. Voor een gratis hapje en drankje wordt ook gezorgd

  Al onze senioren worden hiervoor uitgenodigd en zijn van harte welkom.

 •  

  Op zaterdag 29 oktober is er ’s avonds om 18.45 uur in de Ontmoeting rozenkransgebed, gevolgd door een Eucharistieviering.

  Kapelaan Tesfay gaat voor tijdens deze viering.

 •  

  Op zondag 30 oktober, de 31e zondag door het jaar, is in onze kerk de eucharistieviering bij gelegenheid van Allerzielen.

  Tijdens deze viering gedenken we al onze overledenen en in het bijzonder degenen van wie wij in het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen.

  Kapelaan Tesfay is de celebrant en het kerkkoor Sint Caecilia zingt tijdens de viering.

 •  

  Na afloop van de viering gaan we gezamenlijk naar onze begraafplaats aan het Zeevangsdijkje waar we in een korte plechtigheid bidden en zingen en door kapelaan Tesfay de graven worden gezegend.

  Aan degene die dat willen wordt een kaarsje uitgereikt om op het graf van hun dierbare de plaatsen.

  Na afloop is er nog gelegenheid om met elkaar in de Ontmoeting koffie of thee te drinken.

 •  

 

 

 • GELOOFSVERDIEPINGSMIDDAGEN IN VOLENDAM

  2 middagen voor vrijwilligers, medewerkers

  De eerste middag op woensdag 12 oktober van 14-16 uur heeft als thema: ‘Het katholieke geloof in een notendop.’

  Geloven katholieken nog? Waarin geloven ze, en hoe groeit men in geloof? Dit zijn de hamvragen in de presentatie over de kern van het katholiek geloof. Aan de hand van enkele filmfragmenten en afbeeldingen zal Tim Schilling, medewerker van het Centrum voor  Parochiespiritualiteit en redactielid van Geloven Thuis in gesprek gaan met de deelnemers over hoe geloof gestalte kan krijgen in ons leven in het hier en nu.

  De tweede middag, op woensdag 26 oktober van 14-16 uur, wordt verzorgd door Mirjam Spruit. Nadere invulling van deze middag volgt. Beide bijeenkomsten vinden plaats in de pastorie van de H. Vincentiuskerk  in Volendam.

  Opgeven kan bij Monique Molenaar:  moniquejm@ziggo.nl

   

 •  

  VRIJDAG- EN ZATERDAGVIERINGEN

  Vanaf 1 oktober worden de zaterdagavond-vieringen weer in de Ontmoeting gehouden. Het rozenkrans bidden is in de maand oktober voorafgaand aan de eucharistievieringen op de zaterdagavond om 18.45 uur.

   

 • MEVR. TUIN 100 JAAR

  Op 16 september viert onze oudste parochiaan, mevr. Tuin-Jansen in de Meermin, haar 100e  verjaardag. We feliciteren haar met deze dag en wensen haar heel veel goeds toe.                                                           

  Vindt u het leuk haar een kaartje te sturen?

  Haar adres is Dijkgraaf Poschlaan 1/11,  1135 GP Edam.

  Mevr. Tuin zal dat zeker heel erg leuk vinden.

   

 • KNUTSELMIDDAGEN IN DE ONTMOETING

  Voor de creatieve mensen onder ons: we gaan weer knutselen voor de MOV/Kerstmarkt. Zin in een gezellige middag?

  Kom dan ook op dinsdag 13 september en 18 oktober naar de Ontmoeting! Koffie en thee staan klaar.

  De opbrengst is voor het doel van de adventsactie.

  We zijn in de Ontmoeting van 14.00 tot 16.30 uur.

  U bent van harte welkom.

  Helma, Anneke, Carin, Christine en Hilly

   

 • DANK!

  Voor alle lieve reacties die ik, in de vorm van kaarten, bloemen en telefoontjes, of op wat voor manier dan ook, ontving na mijn motorongeval. Het was hartverwarmend en werkte positief stimulerend op mijn herstel.

  Ik heb nog wel een weg te gaan, maar ik vertrouw er op dat ik over ca. vier weken weer aardig de oude ben.

  Ongetwijfeld zien wij elkaar binnenkort al weer in de kerk.

  Simon Ruitenberg – secretaris van de Nicolaaskerk

   

 • RINGLEIDING KERK

  De ringleiding, die enkele weken geleden stuk bleek te zijn, is weer gerepareerd. Alles werkt weer naar behoren, dus kunt u allemaal alles weer goed horen. Met dank aan de vrijwilligers die deze klus hebben geklaard.

   

 • WATERDAG – GROOT SUCCES

  Een flink aantal enthousiaste leden van de koren St. Caecilia en Cantate Domino hebben zich voor Waterdag ingezet door cake te bakken of te sponsoren en/of te helpen bij het koffie en thee zetten en schenken. We hebben weer een ontzettend leuke dag gehad en ontelbaar veel kopjes koffie en plakjes cake verkocht.

  De opbrengst was nog meer dan vorig jaar! Bijna 1400 euro, die onder de beide koren, na aftrek van de onkosten verdeeld wordt!

  Alle vrijwilligers, sponsoren en verkopers, hartelijk dank voor jullie bijdrage! We rekenen volgend jaar weer op jullie! Ga alvast maar op zoek naar lekkere cakerecepten. Want onze klanten vinden het altijd erg leuk om hun keuze te maken uit ons ‘winkeltje’ met diverse soorten zelfgebakken cake!

  Christine


   

 •  

  FAMILIEVIERING – 11 SEPTEMBER

  De vakanties zijn weer voorbij en de kermissen bijna.
  Afgelopen week zijn de meesten van ons weer naar het werk en of school gegaan. Tijd om ook een nieuwe start te maken met onze familievieringen. Zondag 11 september is onze eerste familieviering van het nieuwe schooljaar, met als thema: “Gods Barmhartigheid voor het verlorene” (Best een moeilijke titel, vinden jullie niet?).
  Het betekent heel in het kort: Dat wij altijd weer bij God mogen terugkomen, ook als we ver zijn afgedwaald.
  Jezus vertelde hier ooit drie prachtige verhalen over: ‘De Verloren zoon’, ‘Het verloren schaap’ en ‘Het verloren muntstuk’.

  Deze drie verhalen hebben allemaal te maken met datzelfde thema. Wij gaan het in de viering van 11 september over deze mooie verhalen hebben. Dat doen we door samen te zingen, te bidden en te lezen.

  Wij hopen dat vele mensen - jong en oud(er) - de weg naar de kerk weten te vinden. Het maakt niet uit hoe lang je niet geweest bent. Iedereen is altijd welkom om een nieuw begin te maken.                                  

                                               

  Anneke (werkgroep familieviering)

   

 •  

  DIERENDAG VIERING - 2 OKTOBER IN M’DAM

 • Beste kinderen, moeders en vaders, oma’s en opa’s, tantes en ooms, nichten en neven, op 2 oktober is er in Monnickendam een familieviering. We vieren dan het feest van St. Franciscus: Dierendag. Ook dit jaar zullen er op het kerkplein van de HH Nicolaas en Antoniuskerk in Monnickendam, zoals  we dat gewend zijn, weer allerlei dieren staan.

  Alle kinderen uit de St. Franciscus parochie, dus ook uit Edam en Ilpendam, zijn van harte uitgenodigd om hun huisdier en of knuffeldier mee te nemen naar de viering.

  De viering begint om 10.00 uur en na afloop is er koffie voor de groters en een glaasje fris voor de kinderen.                                                          

  Het Jeugdcomité Monnickendam

   

 • RONKEND DE VREDESWEEK IN

  Op zaterdag 17 september wordt , al weer voor de 5e keer, de Interkerkelijke Vredesrit gereden onder het motto ‘Ronkend de Vredesweek in’. Er wordt om 8.30 uur verzameld in de ontmoeting, het verenigingsgebouw van de RK Nicolaaskerk, Voorhaven 130A.

  Om 9.00 uur vertrekken de motorrijders voor een prachtige rit via Waterland en Amsterdam naar het  Gooi. Op de terugweg wordt de doopsgezinde Vermaning aan het Meerpad in Amsterdam-Noord bezocht. Daarna voert de rit via Purmerland terug naar de Grote Kerk in Edam waar de dag na 167 km, met onderweg de nodige gezellige tussenstops, wordt afgesloten met een hapje en een drankje. U kunt nog inschrijven voor deelname bij Rien de Vries.

  Dat kan telefonisch, nummer 06 22948305 of per mail: rienenhelmadevries@ziggo.nl

   

 • OECUMENISCHE VIERING

  In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de boventoon voert en duizenden vluchtelingen op zoek zijn naar een veilig heenkomen, organiseert vredesorganisatie PAX voor de 50ste keer de Vredesweek.  U bent van harte uitgenodigd voor de oecumenische viering op 18 september a.s., als start van deze Vredesweek, georganiseerd door de Raad van Kerken, Edam-Volendam.

  In deze viering sluiten we aan bij het thema: Vrede verbindt.

  De viering vindt plaats in de Grote Kerk om 10.00 uur. Voorgangers zijn ds. Truus de Boer en pastor Manny de Wolf.

  Het Projectkoor o.l.v. Joep van der Oord zal in deze viering de St. Jorismis van Herman Finkers zingen. Jan van Ginkel begeleidt de samenzang op het orgel. U bent allen van harte welkom.

   

 • ALLERZIELEN 2016

  Op zondag 30 oktober gedenken wij in onze kerk al onze dierbare overlede­nen, in het bijzonder de overledenen van dit jaar: 

   Dhr. D. Zijlmans, 23 oktober 2015

  Dhr. H. Oudejans, 5 november 2015

  Dhr. A. Kuenen, 5 december 2015

  Mw. H. Plugboer-Plat                         

  Dhr. E. Gunther, 18 maart 2016

  Dhr. H. Keijzer, 15 mei 2016

  Dhr. N. Karregat, 25 mei 2016

  Mw. M. Greuter-Hoffer, 28 juni 2016

  Mw. H. Guijt-Jorritsma, 9 juli 2016

  Dhr. H. Ottenhof, 16 juli 2016

  Mw. C. Klepper-Stevers, 22 juli 2016

  Mw. G. Visser-Tol, 10 augustus 2016

  Na deze viering is er op de begraafplaats een korte gedenkdienst, waarbij de graven worden gezegend en we een kaarsje bij het graf van onze geliefden op kunnen steken.

  Na de gedenkdienst kunt u in de Ontmoeting nog even met elkaar napraten met een kopje koffie erbij.

   

 •  

  GEZELLIGE MIDDAG BURGHWALL

  De volgende gezellige middagen georganiseerd door de PCI in samenwerking met de bezoekersgroep, zijn op woensdag 28 september en woensdag 26 oktober. Vanaf 14.00 uur staan de deuren van de Burghwall voor u open, de middagen duren tot 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom!

  Wilt u gebruik maken van de taxidienst, kunt u contact opnemen  met Els Knook  (e.knook@pci-koningshoeve.nl of 0299 371527)

   

 • WERKBEZOEK KLINIEK in ROGDA (Ethiopië)

  Tijdens onze vorige reis naar Ethiopië (januari 2014) gingen we op bezoek bij de zusters van St. Anna in Rogda. In een nieuw opgezette kliniek, werkten deze uiterst bevlogen en positief ingestelde zusters in ‘the middle of nowhere’ zonder water en elektra, keihard voor zieken en gewonden. De PCI trok zich de slechte omstandigheden aan en heeft er onder andere een aggregaat geplaatst. Eind augustus vlogen Dirk Loots en Hans Nieuwendijk daar nogmaals heen voor wat laatste activiteiten. Geweldig, nietwaar? Hieronder leest u hun verslag.

  Christine

   

  Zaterdag/zondag 27/28-8: Na een snelle vlucht, met een overstap in Frankfurt, komen we vroeg in de morgen in Addis Abeba aan. Belachew staat ons al op te wachten en brengt ons naar het zusterhuis  van St. Anna, van dezelfde zusterorde als in Rogda. ‘s Middags ontmoeten we Petros en nemen de planning voor de komende dagen door.

 •  

  Maandag 29-8: In de morgen, voordat onze chauffeur arriveert, zal Dik een nieuwe wasmachine installeren. Het monteren neemt meer tijd in beslag dan gedacht. Dik wordt meteen geconfronteerd met de andere wereld. Hier is geen Gamma of zo, dus in heel Addis zoeken naar de juiste onderdelen. Uiteindelijk lukt de klus toch en vertrekken we naar Rogda. Het laatste stuk is de weg vreselijk slecht, door de regen zijn hele stukken verdwenen. Vanwege de drukte in Addis en de slechte weg komen we vrij laat in Rogda aan.

  We worden verwelkomt door de zusters Bjdriyas, Tereza en Hana. De opbrengst van de Waterdag komt goed van pas, we kunnen er een koelkast van kopen. We nemen met elkaar de gedane werkzaamheden door. De installatie ziet er netjes uit. Een paar stopcontacten willen we nog erbij en een klein koelkastje.

  Contact met het thuisfront kan alleen in Wollisso, in een hotel waar internet (zéér traag) aanwezig is.

 •  

  Dinsdag 30-8: We beginnen met de reparatie van het afdak van de generator bij het zusterhuis. Daarna worden de deuren, die uit de kozijnen hingen, weer gerepareerd en draaibaar gemaakt. Dit gebeurt tussen de bevallingen en binnenkomende patiënten en gewonden door. Zullen we niet even stoppen, vragen we? Nee, nee, gewoon doorgaan. Ze zijn veel te blij dat we dit doen. Voor andere reparaties hebben we nog materiaal nodig, PUR schuim is hier niet te koop, net als extra lange schroeven en pluggen. Dus gaan we op z’n Ethiopisch aan de slag. We slapen in Welkite in de plaatselijke herberg.

 •  

  Woensdag 31-8: Het heeft weer vreselijk geregend, daardoor is er niet veel van de weg naar Rogda over. We bereiken uiteindelijk de plaats van bestemming en wachten daar op Ashenafi. De chauffeur blijkt ziek en op veel stukken is de weg weg, maar dat was ons al duidelijk. Als Ashenafi er is bespreken we het 1e gedeelte van het werk en hoe we ons moeten houden aan de richtlijnen van de Ethiopische regelgeving. Ashenafi is aan het zusterhuis begonnen, hij maakt hier gebruik van de bestaande installatie. Om vijf uur hebben wij de voorlopige kluslijst afgewerkt. Na een intensieve dag gaan we (over een ‘weg’ met alleen modder, kuilen en water) naar Welkite voor de laatste aankopen van het lijstje.

 •  

  Donderdag 1-9: We vertrekken al vroeg naar Rogda. Het heeft ‘s nachts weer flink geregend, na de afslag richting Rogda is de weg een modderpoel.  De vrachtwagen, waarvan de  aandrijving gebroken was, stond nog steeds dwars op de weg. Het lukt ons om er langs te komen, alle lof voor onze chauffeur. Dik begint aan de waterleiding in het zusterhuis, die op een aantal plaatsen door roest verstopt is. Onze installateur is er nog niet. We maken onze kluslijst in de Kliniek af en nemen het sanitair onder handen.

  De verstopte leidingen en kranen worden weer werkend gemaakt. Ashenafi, met 2 man extra, is gearriveerd en inmiddels hard aan de gang. Met hem wordt de rest van de kluslijst voor het zusterhuis doorgenomen. Het grootste gedeelte was al gedaan. Ashenafi verklaart dat zaterdag ook het zusterhuis klaar is. We hebben er een goed gevoel over als we vertrekken. We komen laat in Addis aan en Petros geeft ons, na het eten,  een lift naar het vliegveld, vertrek vrijdagochtend 0.45 uur.

 •  

  Vrijdag 2-9: We komen na vertragen en pech met de auto rond 12 uur eindelijk (zonder onze koffers) weer in Edam aan.

  Nogmaals Petros, Lo, Dirk en Belachew bedankt!

 • Hans Nieuwendijk

   

 • ETHIOPIË REIS

  Zoals u in het Venster heeft kunnen lezen, vertrekken we op 24 september met een groep enthousiaste mensen uit Edam, H.I.-Ambacht en Grootebroek naar Ethiopië voor een rondreis door het zuiden van Ethiopië onder leiding van pastoor Petros Berga.

  Het tweede gedeelte van de reis gaat naar het noorden van Ethiopië, waar de groep onder leiding van kapelaan Tesfay de omgeving van Adigrat en Alitena gaat bezoeken waar onze kapelaan vandaan komt. Er worden contacten gelegd voor de komende Vastenactie, waarvan de opbrengst voor een middelbare en hogere school zal zijn, voor de bouw en inrichting van een laboratorium, een bibliotheek en sanitaire voorzieningen. 11 Oktober komt de groep  weer terug in Edam.

  Wij, de leden van de groep, nemen allerlei spullen mee voor de scholen, missieposten en ziekenhuizen, waar we onderweg een bezoek aan gaan brengen. Mocht u iets willen sponsoren, neem dan contact op met Christine Vreeswijk (06 18167991), Helma de Vries of Ria Nieuwendijk.

  Christine

   

 • CANTATE’S SPECULAASCONCERT – 20 NOVEMBER

  Om alvast in uw agenda te zetten: op zondag 20 november organiseert Cantate Domino het Speculaasconcert.

  We hebben een prachtig afwisselend programma kunnen samenstellen met optredens van het Jazz-combo, het harpisten duo Caitlyn en Nienke, close harmony popgroep Solid, ‘t Hoorn-Ensemble, Projektkoor Edam, pianist Ringo Maurer, sopraan Margret Wierink en Cantate Domino.

  In de pauze wordt u koffie en thee aangeboden met een proeverij van lekkernijen die allen iets met speculaas te maken hebben.

  U bent van harte welkom.

   

 •  

  KAARSEN MAKEN

  Tot voor kort werden alle stompjes kaars die overbleven door mevr. Ellie Huider omgesmolten tot mooie kaarsen. Door de verhuizing van Ellie kwam er een vacature kaarsensmelter.

  Wij dachten in ons enthousiasme deze taak wel over te kunnen nemen, maar wij blijken het toch drukker te hebben dan we hadden gedacht. Hoe goed bedoeld ook, er schiet gewoon te weinig tijd over voor onze kaarsensmelterij, met als gevolg een overstromende doos met kaarsstompjes in de sacristie.

  Vandaar onze vraag: is er iemand in onze parochie die deze activiteit van ons over wil nemen? De kaarsenvormen en lonten zijn voorradig, alsmede een grote hoeveelheid kaarsrestjes. Het is niet moeilijk, je moet er alleen wel even tijd voor nemen. Heb je belangstelling? Dan graag even een reactie naar Christine Vreeswijk, 08 18167991 of christinevreeswijk@parochieedam.nl.

  Anneke en Christine


   

 •  

  HEILIGVERKLARING MOEDER THERESA

  In de kerk hangt sinds kort een blauwe banier, deze banier werd ontworpen naar aanleiding van haar zaligverklaring op 19 oktober 2003 en hangt in de kerk om te gedenken dat zij op 4 september heiligverklaard wordt.

   

  Moeder Teresa, geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu (Skopje, 26 augustus 1910 – Calcutta, 5 september 1997), was een wereldbekende katholieke zuster, stichteres van de Missionarissen van Naastenliefde en Nobelprijswinnares voor de Vrede. In 2003 werd ze zalig verklaard door paus Johannes Paulus II. Zij zette zich in voor de armsten der armen in India. De congregatie die ze hiervoor in 1950 stichtte telde in 1995 meer dan 3500 leden met 300 tehuizen in 25 landen.

   

  Agnes Gonxha Bojaxhiu werd geboren in het toenmalige Ottomaanse Rijk (nu Macedonië) en groeide op in een prominent Albanees-katholiek gezin. Op 17-jarige leeftijd trad ze in de orde van Onze lieve vrouw van Loreto in Rathforman, Ierland. Een jaar later vertrok ze naar Calcutta in India waar ze onderwijzeres werd aan een meisjesschool. Zij koos daar de naam Moeder Teresa in verwijzing naar Theresia van Lisieux.

   

  Getroffen door het lot van de talloze dakloze zieken en stervenden, zwervende kinderen, hongerigen en leprozen besloot zij zich te wijden aan deze armsten der armen en verliet zij met toestemming van Pius XII haar klooster. In Calcutta zette zij een wereldwijd bekend werk onder armen op, dat zij tot kort voor haar dood leidde. Ze stichtte de orde van de Missionarissen van Naastenliefde, een religieuze orde voor zusters in Calcutta. Een Nederlands tehuis van de Missionarissen van Naastenliefde, opgericht in 1977, bevindt zich te Rotterdam; een Belgisch tehuis werd in 1980 te Gent opgericht.

  In 1979 ontving zij voor haar werk de Nobelprijs voor de Vrede.

  Zalig- en heiligverklaring

  In 2002 erkende het Vaticaan de genezing van een kwaadaardige tumor in de buik bij de Indiase Monica Besra als een wonder. Monica Besra getuigde dat zij, toen zijn naar de mis ging, bij het binnengaan van de kerk een foto van moeder Teresa zag en dat er lichtstralen uit haar ogen kwamen. Hierna voelde zij zich duizelig worden en werd ze door zusters in bed gelegd. De zusters legden een medaillon van Maria op haar gezwel. Zes uur later was ze genezen. Hiertoe werden 113 getuigen gehoord en 35.000 pagina's aan documentatie verzameld. Er bestaat echter controverse over de waarheidsgetrouwheid van deze getuigen en documentatie. Besra's artsen zeggen dat haar cyste en tuberculose door hun behandeling zijn genezen.

  In 2003 werd moeder Teresa zalig verklaard door paus Johannes Paulus II. Bij de zaligverklaring op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad waren onder anderen de Franse premier Raffarin, Bernadette Chirac, koningin Fabiola van België en president Rugova van Kosovo aanwezig.

  Op 4 september 2016 zal moeder Teresa heilig verklaard worden.

  Citaten van moeder Teresa:

  De vrucht van stilte is het gebed,

  de vrucht van het gebed is geloof,

  de vrucht van het geloof is liefde,

  de vrucht van liefde is dienstbaarheid,

  de vrucht van dienstbaarheid is vrede

   

  Bidden leidt tot een zuiver hart;

  een zuiver hart leidt tot liefde;

  liefde zet je aan tot daden voor je naasten;

  en deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart. Dus door het gebed hebben wij alles:

  zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!


 •  

  H VORMSEL

 • U kunt de foto's van het Heilig Vormsel van afgelopen 5 juni nu online bekijken. Klik op deze link en de foto's verschijnen op uw scherm.

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 • HARTELIJKE DANK

  Voor het 25-jarig jubileum van kapelaan Tesfay is uiteindelijk het prachtige bedrag van €2415,50 binnengekomen. Namens de kapelaan nogmaals hartelijk dank voor alle gulle gaven.

 

 • FEESTMIDDAG CANTATE DOMINO

  Half maart bestond Cantate Domino 10 jaar en omdat te vieren was er op 19 juni een feestmiddag voor de leden. Iets over enen vertrokken we op de fiets richting kaasboerderij de Simonehoeve, onderweg bij Thomas café nog een groepje oppikkend. Om half twee stond er in de kaasboerderij koffie met appeltaart voor ons klaar in de bovenzaal. Na de koffie gingen we, op de fiets, naar een melkkoeienbedrijf aan De Zedde die melk levert aan de Simonehoeve voor het maken van de kaas. Boerin Claudia vertelde heel enthousiast over het vele werk dat daar te doen was. Het verzorgen van koeien, schapen, kippen en ook een paar varkens. Een echt familiebedrijf waar keihard gewerkt wordt, Claudia en haar man hebben de boerderij overgenomen van hun ouders en ook hun vier kinderen helpen al flink mee.

 •  

 • Na de boerderij gingen we, na eerst nog een uurtje borrelen, met het hele koor op de foto in Volendammer kleding, hetgeen voor grote hilariteit zorgde. Ook de niet-leden die mee waren: Jan, Sjoerd, Peter, Lambrecht, Cora, Sigrid, Antje, Simfa en kapelaan Tesfay moesten er aan geloven. Het duurde even voordat iedereen gehuld in een passend pak, hul, klompen en mét rekwisiet (tulpen, fles jenever, muziekinstrument of kaas) klaar stond voor de foto, maar het was absoluut de moeite waard, het is een prachtige foto geworden! Hierna kregen we een erg leuke rondleiding van Hans, die heel geanimeerd vertelde over het klompen- en kaas maken. Kapelaan Tesfay mocht proberen een eigen klomp te maken en het lukte hem bijna, dat werd beloond met een prachtige trofee. Er kon vanzelfsprekend ook flink geproefd worden van alle kaassoorten, het meest bijzonder was de hennepkaas, die verrassend lekker smaakte. Een echte aanrader.

 • Hierna was het tijd om weer richting Edam te fietsen, naar de Ontmoeting. Daar aangekomen hebben we gezongen voor onze pianist Ringo, die geslaagd was voor z’n VWO examen, een lied van Drs. P, met aangepaste tekst. Ringo mocht het lied natuurlijk zelf op de piano begeleiden. Vervolgens hebben we nog genoten van heerlijke soep, hapjes en drankjes. Het was een supergezellige dag!

  Met dank aan de Simonehoeve voor de uitstekende verzorging!

  Christine

   

 

 • VERSLAGEN MISDIENAARSUITJE

  Zondag 26 juni 11.30 u vertrokken 8 misdienaars en begeleiding naar Etersheim. In het Schooltje van Dik Trom mochten de kinderen in de oude houten schoolbanken zitten. 'Juf' gaf uitleg over het ontstaan; de kinderen ontvingen een lei en een griffel en zij mochten schrijven. Hierna ontvingen zij kroontjespen, inkt en papier. Zij mochten een elfje bedenken, wat verrassende resultaten gaf. Na even gezeten te hebben op de hoge lessenaarsstoel, was het tijd voor de buitenspelen: tollen, hoepelen (er achter lopen), steltlopen, diabolo. Door de polder wandelden we naar ontmoetingscentrum de Breek, waar we genoten van verse appeltaart en slagroom, met drinken. Op de picknicktafels lagen verschillende kleedjes met interessante informatie over de natuur. De kinderen deden een puzzeltocht. Na de molenbezichtiging en een wandeling door het (hooi)land, liepen we terug langs het Markermeer. Bij een strandje stonden de kinderen tot ver in het water. Vanaf het Schooltje reden we rond 17 u terug naar huis. Het was een gezellig uitje.

  Greetje

   

 • Lukas en Ruben gingen met de auto naar Het Schooltje van Dik Trom. Daar gingen we op een lei schrijven met een griffel en daarna een elfje (een gedicht met elf woorden) maken. Lukas vindt schapen erg lief dus daarom schreef hij daar een elfje over. Ruben schreef een elfje over apen, omdat hij van bananen houdt. We schreven met een kroontjespen. Daarna gingen we buiten spelen met een tol die je moest laten draaien door er met een soort zweep tegen aan te knallen. Daarna liepen we naar de Breek, daar gingen we lunchen. We aten een banaan, drie boterhammen en een ligakoek. We dronken wat water. Papa heeft heel erg genoten van de mooie natuur, alle mooie bloemen en de vele vogeltjes. Daarna ging Ruben tikverstoppertje spelen met Bas. Daarna gingen we samen met Greetje naar de molen en daar gingen we kijken hoe een molenaar vroeger leefde. Daarna ging we renwedstrijdjes spelen met Sander, papa en Christian. Sander won altijd, Ruben werd een paar keer tweede. Papa verloor iedere keer en had nog dagen spierpijn. Daarna gingen we via de dijk naar Het Schooltje van Dik Trom lopen, want daar stonden de auto’s. Sander, papa, Ruben en Lukas moesten wachten, want de anderen gingen even in het Markermeer staan. Toen de anderen er eindelijk waren, gingen we met de auto naar huis. Ruben, Lukas en papa willen Greetje hierbij heel erg bedanken voor de goede organisatie. We hebben een schitterende dag gehad en verheugen ons nu al weer op het misdienaarsuitje van volgend jaar.

  Ruben, Lukas en papa

   

 • Op zondag 26 juni zijn we met de misdienaars en een paar ouders naar de Breek en het schooltje van Dik Trom geweest.

  In het schooltje moesten we elfjes maken en hebben we met inkt geschreven.

  Daarna hebben we gewandeld naar de Breek, daar hebben we versgebakken appeltaart op.

  Ook hebben we een speurtocht gedaan & in de molen geweest.

  We hebben daar nog gewandeld en leuke hardloopwedstrijdjes gedaan.

  Vanuit de Breek zijn we via de dijk terug gewandeld naar de auto’s die nog bij het schooltje stonden.

  Het was een leuke dag, met een leuke activiteit.

  Sander

   

 

 • KONINGSHOEVE – 90 JAAR

  Op 28 juni bestond de Koningshoeve 90 jaar. Het bestuur twijfelde enige tijd of er voldoende reden was om hiervoor een feestje te organiseren en besloot uiteindelijk om in kleine kring herinneringen op te halen. Het begon met een gezellig samenzijn met de oud-bestuursleden om in dankbaarheid en trots stil te staan bij hetgeen bereikt is.

 • Op 12 juni werd het jubileum in de kerk met een Eucharistieviering herdacht, waarbij een misintentie uit dankbaarheid niet mocht ontbreken. Daarna was er koffie met gebak voor alle aanwezigen. Groot was onze vreugde toen wij ontdekten dat Zr. Schipperijn en Zr. Ludgera besloten hadden om uit Overveen onze kerk te bezoeken, wat een verrassing. Uiteraard hebben we ze niet met lege maag laten vertrekken,

  Ook de bewoners van de Koningshoeve moesten deelgenoot worden van de festiviteiten en we hebben op 26 juni, het was uiteindelijk toch mooi weer, een heerlijke barbecue gehouden. En zo kreeg werd een kleine herinnering toch een uitgebreid jubileum.

  Hans Ruck, voorzitter PCI

 •  

 

 

TRIDEO.NL

Trideo is een nieuw katholiek initiatief. Trideo wil met compact en aansprekende producties op een verrassende manier verbinding en verdieping  bieden aan zowel katholieken als niet-katholieken in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten. De naam Trideo (klemtoon als in ‘video’) verwijst naar de verschillende media (T-televisie, R-radio, I-internet), maar roept ook bewust de associatie op met de Drie-ene God. Op de website www.trideo.nl zijn sinds 1 november 2014 diverse filmpjes te zien. Mogelijkheden voor de opzet van een radio- en televisiekanaal op het internet worden onderzocht.

De initiatiefnemers, waaronder mediapriester Roderick Vonhögen, zijn nu een actie gestart om ‘vrienden’ te maken, die Trideo financieel willen ondersteunen. U kunt de website gelijk bezoeken door op het woord TRIDEO te klikken.

 

 

 

 

WEBSITE PCI

Graag maken we u opmerkzaam op het feit dat de Parochiële Caritas Instelling van de H. Nicolaas Edam, ook wel bekend als de PCI, een eigen website heeft waarop u alle informatie over deze instelling kunt vinden. Ook hier treft u foto-reportages aan. Een bezoekje aan de website is zeker de moeite waard. U kunt hier klikken voor de website: PCI H.Nicolaas .

 

   

Kerkdeur